HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Terminarz zebrań z rodzicami

Data zebraniaProponowana tematyka
17 wrzesień 2018 r.Sprawy organizacyjne
Wybory rad oddziałowych
Wybory do Rady rodziców
19 listopad 2018 r.Sprawy bieżące
do 21 grudnia 2018 r.Informacja o zagrożeniu oceną
niedostateczną
4 luty 2019 r.Podsumowanie pierwszego półrocza
do 13 maja 2019 r.Informacja o zagrożeniu oceną
niedostateczną
13 maja 2019 r.Podsumowanie całoroczne