HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Terminarz zebrań z rodzicami

Data zebraniaProponowana tematyka
10 września 2019 r.Sprawy organizacyjne
Wybory rad oddziałowych
Wybory do Rady rodziców
19 listopada 2019 r.Sprawy bieżące
10 grudnia 2019 r.Konsultacje
do 20 grudnia 2019 r.Informacja o zagrożeniu oceną
niedostateczną
3 marca 2020 r.Sprawy bieżące
do 19 maja 2020 r.Informacja o zagrożeniu oceną
niedostateczną
19 maja 2020 r.Podsumowanie całoroczne
9 czerwca 2020 r.Konsultacje
Wielkość czcionki
Kontrast