KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

TerminZadanie
3 września 2018 r.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
14 września 2018 r.Dzień Kropki
17 września 2018 r.Zebrania z rodzicami
21 września 2018 r.Akcja - Sprzątanie świata
26 września 2018 r.Dzień Języków Obcych
28 września 2018 r.Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
28 września 2018 r.Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)
29 września 2018 r. Skarbnikowe Gody
15 października 2018 r.Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej (14 października)
16 października 2018 r.Rekord Guinnessa
1 listopada 2018 r.Święto Wszystkich Świętych
2 listopada 2018 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 listopada 2018 r.Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)
19 listopada 2018 r.Zebrania z rodzicami
29 listopada 2018 r.Andrzejki szkolne
4 grudnia 2018 r.Dzień Górnika
6 grudnia 2018 r.Mikołajki szkolne
10 grudnia 2018 r.Jarmark Świątecznych Słodkości
21 grudnia 2018 r.Wigilie klasowe
Do 21 grudnia 2018 r.Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
24 grudnia 2018 r. – 1 stycznia 2019 r.Zimowa przerwa świąteczna
26 stycznia 2019 r.60 - lecie Szkoły Podstawowej nr 30
14 stycznia 2019 r.Wystawianie ocen śródrocznych
31 stycznia 2019 r.Koniec I półrocza roku szkolnego 2018/2019
4 lutego 2019 r.Zebranie z rodzicami
6 lutego 2019 r.Dyskoteka szkolna + bal przebierańców
11 - 24 luty 2019 r.Ferie zimowe - zajęcia rekreacyjno - sportowe
2 marca 2019 r.Dzień otwarty szkoły
8 marca 2019 r.Klasowe obchody związane z Dniem Kobiet
14 marca 2019 r.Dzień Liczby Pi
21 marca 2019 r.Przywitanie wiosny
15 - 17 kwietnia 2019 r.Egzamin ósmoklasisty
18 - 23 kwietnia 2019 r.Wiosenna przerwa świąteczna
29 - 30 kwietnia 2019 r.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 maja 2019 r.Święto Pracy
2 maja 2019 r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto Flagi)
3 maja 2019 r.Święto Konstytucji 3 Maja
do 13 maja 2019 r.Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
13 maja 2019 r.Zebranie z rodzicami
27 maja 2019 r.Szkolne Święto Rodziny
3 czerwca 2019 r.Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka
3 czerwca 2019 r.Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych
19 czerwca 2019 r.Uroczyste pożegnanie klas VIII
20 czerwca 2019 r.Boże Ciało
21 czerwca 2019 r.Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 1 września 2019Ferie letnie
27 – 31 sierpnia 2018 r. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych