ORLIK

Od 14 grudnia 2009 roku przy naszej szkole funkcjonuje boisko ORLIK im. Stanisława Oślizły. Boisko składa się z boiska do piłki nożnej pokrytego sztuczną murawą oraz boisk do piłki ręcznej i koszykówki.

W dniach nauki do godziny 16:00 boisko służy uczniom naszej szkoły do zajęć wychowania fizycznego. W dniach nauki po godzinie 16:00  do 21:00 oraz  w dni wolne od zajęć lekcyjnych od godziny 15:00 do 20:00 z boiska mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy chętni.

Sprawami boiska ORLIK zajmują się animatorzy sportu.

INFORMACJE REGULAMINOWE: 

Mając na względzie bezpieczeństwo grających oraz wykorzystanie boisk sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

  • używania butów piłkarskich z metalowymi korkami,
  • używania na terenie boiska wielofunkcyjnego (tj. do koszykówki i siatkówki) butów nie posiadających płaskiej podeszwy (np. z korkami do piłki nożnej),
  • wprowadzania na teren boisk sportowych sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk sportowych (np. rowery, deskorolki, rolki itp.),
  • niszczenia urządzeń sportowych i boisk, a także innych obiektów znajdujących się na terenie kompleksu boisk,
  • wspinania się na ogrodzenia oraz urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu,
  • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  • zaśmiecania,
  • używania słów wulgarnych,
  • wprowadzania zwierząt

 

Wielkość czcionki
Kontrast