WOLONTARIAT

Wolontariat – to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Dlaczego warto angażować się w wolontariat?

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Poniżej prezentujemy ci kilka cech, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga i brak barier psychicznych,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szansę:

 • wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwijania zainteresowań,
 • zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
 • zawarcia przyjaźni,
 • wywierania wpływu na zmiany społeczne,
 • zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

Wielkość czcionki
Kontrast