DOTKNIJ NAUKI

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła uczestniczy w projekcie unijnym „Dotknij Nauki”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Na zajęciach uczniowie klasy 5 i 6 rozwijają swoje kompetencje kluczowe.

Uczniowie uczestniczą w :

  • zajęciach modułowych: Biologia doświadczalna, Tajemnice ziemi, Laboratorium młodego badacza, Matematyka praktyczna – 4 spotkania w miesiącu ( z każdego po jednym);
  • zajęciach wyjazdowych – m.in. Planetarium, Zoo, Palmiarnia, Park 12 C, Ogród Botaniczny, Kopalnia Królowej Luizy, Uniwersytet Śląski, Paru Lema w Krakowie;
  • 4 spotkaniach z ekspertami z UŚ – wykłady z pokazami w Łaźni Łańcuszkowej;
  • zajęciach: 
  • „Techniki szybkiego uczenia się” – prowadzone z ekspertem zakończone odbiorem certyfikatu;
  • Projektu edukacyjnego – praca własna uczniów.

Wszystkie zajęcia i wyjazdy są bezpłatne.

 

Wielkość czcionki
Kontrast