Dzień Babci i Dziadka

Dla Babć i Dziadków wnuczęta są radością życia, a dzieci wychowujące się w bliskości z najstarszym rodzinnym pokoleniem są szczęśliwsze. Zainteresowanie pełne miłości, troskliwości, chęć obdarowywania – wszystkie te starania i uczucia jakimi Dziadkowie, a w szczególności Babcie darzą dzieci, wzbogaca ich świat uczuć i doświadczeń o pozytywne wartości.

W naszej szkole również świętowaliśmy ten szczególny dzień. Było przedstawienie przygotowane specjalnie na tą okazję a Babcie i Dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt upominki i słodkiego buziaka.

Wychodząc Babcie i Dziadkowie dziękowali za moc dostarczonych wzruszeń.