DOKUMENTY

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Czytaj lub pobierz


Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Czytaj lub pobierz


Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj lub pobierz


Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkole Podstawowej Nr 30w Zabrzu

Czytaj lub pobierz


Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu

Czytaj lub pobierz


Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 30 w Zabrzu

Czytaj lub pobierz


Statut Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu

Czytaj lub pobierz


Regulamin zajęć pozalekcyjnych Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu

Czytaj lub pobierz


Warunki wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych przez bibliotekę Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu

Czytaj lub pobierz


Wewnątrzszkolny system oceniania

Czytaj lub pobierz


Zasady ustalania oceny z zachowania klasy I-VIII

Czytaj lub pobierz

Wielkość czcionki
Kontrast