GRONO PEDAGOGICZNE

KADRA

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bogumiła Setla
mgr Małgorzata Man
mgr Dorota Petera
mgr Beata Świątek
mgr Klaudia Pogodzińska
Język polski
mgr Anna Dermont-Brandys
mgr Anna Kicińska
Język angielski
mgr Nina Napora-Pudło
mgr Aleksandra Flakus
Język niemiecki
mgr Ewa Proba
Matematyka
mgr inż. Ewa Szołtysik
mgr Urszula Pudo
mgr Agnieszka Siatkowska
Historia
mgr Magdalena Żebrowska
mgr Mirosława Leciejewska - Boncol
Geografia
mgr Krzysztof Stanik
Przyroda
mgr Elżbieta Mazurek - Nowak
Biologia
mgr Magdalena Guzek
Chemia
mgr Anna Kotlarska
Fizyka
mgr Marek Matlok
Informatyka
mgr Małgorzata Man
mgr Magdalena Guzek
Wiedza o społeczeństwie
mgr Mirosława Leciejewska-Boncol
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Stanik
Muzyka
mgr Judyta Gorawska
Technika
mgr Nina Napora - Pudło
Plastyka
mgr Justyna Derleta
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Szewczyk
Religia
ks. mgr Michał Choroszewski
mgr Maria Krzyż
Wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Stanik
mgr Michał Ukleja
mgr Marzanna Sudrawska
Doradztwo zawodowe
mgr Danuta Bieniek
Biblioteka
mgr Krystyna Wycisk
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Margareta Olszewska
mgr Magdalena Żebrowska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Margareta Olszewska
Świetlica
mgr Justyna Derleta
mgr Nina Napora - Pudło
mgr Agnieszka Kobusińska
mgr Krzysztof Stanik
mgr Marzanna Sudrawska
mgr Dorota Petera
mgr Michał Ukleja
Logopeda
mgr Aneta Kawecka
Pedagog
mgr Klaudia Pogodzińska
mgr Magdalena Żebrowska
Psycholog
mgr Joanna Wolak-Cieplucha
Nauczanie wspomagające
mgr Małgorzata Stępniak
Wielkość czcionki
Kontrast