GRONO PEDAGOGICZNE

KADRA

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Pabisiak
mgr Dorota Petera
mgr Bogumiła Setla
mgr Beata Świątek
Język polski
mgr Anna Dermont-Brandys
mgr Anna Kicińska
mgr Agnieszka Szewczyk
Język angielski
mgr Aleksandra Flakus
mgr Nina Napora-Pudło
mgr Anita Wawroszek
mgr Wioletta Wojciechowska
Język niemiecki
lic. Angelika Jochemczyk
Matematyka
mgr Ewelina Dąbrowska
mgr Halina Domańska
mgr inż. Ewa Szołtysik
Historia
mgr Magdalena Żebrowska
Geografia
mgr Krystyna Sapia
Przyroda
mgr Krystyna Sapia
Biologia
mgr Elżbieta Mazurek-Nowak
Chemia
mgr Anna Kotlarska
Fizyka
mgr Marek Matlok
Informatyka
mgr Małgorzata Man
Wiedza o społeczeństwie
mgr Mirosława Leciejewska-Boncol
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Stanik
Muzyka
mgr Joanna Twardawa
Technika
mgr Dariusz Klimek
Plastyka
mgr Justyna Derleta
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Szewczyk
Religia
ks. mgr Michał Choroszewski
mgr Maria Krzyż
Wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Stanik
mgr Anna Szynkiewicz
mgr Michał Ukleja
Doradztwo zawodowe
mgr Andrzej Kasperek
Biblioteka
mgr Krystyna Wycisk
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Margareta Olszewska
mgr Magdalena Żebrowska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Małgorzata Man
Świetlica
mgr Justyna Derleta
lic. Angelika Jochemczyk
mgr Krzysztof Stanik
lic Marzanna Sudrawska
mgr Michał Ukleja
mgr Anita Wawroszek
Logopeda
mgr Aneta Kawecka
mgr Marta Matuszczyk
Pedagog
mgr Sandra Piesta
Psycholog
mgr Joanna Wolak-Cieplucha