PIELĘGNIARKA

Opiekę pielęgnacyjną nad wychowankami naszej placówki sprawuje pielęgniarka szkolna Pani Gizela Wilczek.

Pielęgniarka szkolna zajmuje się: wykonywaniem i interpretowaniem testów przesiewowych, organizowaniem profilaktycznych badań lekarskich, czynnym poradnictwem w zakresie opieki pielęgniarskiej, udziałem w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowaniem innych działań w zakresie promocji zdrowia, udzielaniem pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, prowadzeniem dokumentacji medycznej uczniów.

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek---
Wtorek13:00 - 15:00
Środa07:30 - 13:20
Czwartek---
Piątek---

 

Wielkość czcionki
Kontrast