RADA RODZICÓW

Drodzy rodzice!

 

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje ta sama kwota do wpłat na FUNDUSZ RADY RODZICÓW co w zeszłych latach, czyli min. 20,00 / rok. Jeśli w szkole uczy się dwoje dzieci to min. 30,00 / rok.

Wpłaty należy dokonać do końca października 2018.

Nr konta: 27 1020 2401 0000 0202 0494 9014 w tytule proszę wpisać nazwisko i i mię ucznia oraz klasę.

Kwota dostosowana jest do indywidualnych możliwości finansowych rodziców, więc jeśli ktoś ma możliwość i chęć dokonać wpłaty w szerszym zakresie niż zakładane minimum, to zachęcamy do tego serdecznie.

Wszystkie klasy, w których 100% dzieci będzie miało dokonane wpłaty, 10% wpłaconej kwoty przez klasę, będzie przekazane na ich fundusz klasowy.

Kwota, którą zbierzemy  pozwoli na wspieranie rozwoju i zainteresowań naszych dzieci, poprzez zakup dodatkowych pomocy szkolnych, potrzebnego sprzętu, organizację imprez czy wyjazdów.

 

W roku szkolnym 2018/2019 będzie działać 13 osobowa Rada Rodziców (po jednym członku z każdej klasy)

W skład Prezydium wchodzą:

 

Przewodnicząca Agnieszka Kucińska
Skarbnik Dorota Koczorowska
Sekretarz Helena Krzywoń