RADA RODZICÓW

Drodzy rodzice!

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje następująca kwota do wpłat na
FUNDUSZ RADY RODZICÓW:
 40,00 / rok na  osobę.
Jeśli w szkole uczy się dwoje dzieci to 30,00 / rok na osobę.
Jeśli w szkole uczy się więcej niż dwójka dzieci to 20,00 / rok na osobę.

Wpłaty należy dokonać do 15 października 2020.

Wpłat można dokonywać u wychowawców poszczególnych klas lub bezpośrednio na rachunek bankowy: 27 1020 2401 0000 0202 0494 9014 (w tytule podając imię i nazwisko dziecka i klasę)

 

Wszystkie klasy, w których 100% dzieci będzie miało dokonane wpłaty, 10% wpłaconej kwoty przez klasę, będzie przekazane na ich fundusz klasowy.

 

W roku szkolnym 2020/2021 będzie działać 13 osobowa Rada Rodziców (po jednym członku z każdej klasy).

W skład Prezydium wchodzą:

 

Przewodnicząca Agnieszka Kucińska
Skarbnik Agnieszka Komorowska – Gręzicka
Sekretarz Magdalena Widuch – Gottschling

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast