TROCHĘ HISTORII

Kronika szkolna na temat nowo powstającej szkoły „1 września 1958r. (…) Na terenie Zabrza powstaje nowe osiedle robotnicze – Helenka, w pięknej okolicy zdrowotnej, wśród lasów. Budynek szkolny pod lasem ma już podwaliny, wznosi się z dnia na dzień. Nie będzie jednak gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego. Dnia 1 września 1958r. o godz. 8.00 rano zebrały się siedmiolatki z rodzicami w sali restauracji z braku innego pomieszczenia, by zainaugurować pierwszy rok szkolny w nowej szkole.(…) Kierownik szkoły ob. Ostrowski miał niełatwe zadanie. Trzeba było zdobyć tymczasowe pomieszczenie dla 135 siedmiolatków do nauki, podczas gdy inne klasy uczyły się w okolicznych szkołach. (…) Oczekiwaliśmy na budynek szkolony i z radością patrzyliśmy na rosnące mury szkolne. Kierownik szkoły M. Ostrowski niestrudzenie zwoził sprzęt szkolny.

 13 stycznia 1959r..W tym dniu rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym. (…) Zastępcą kierownika szkoły został Sylwester Nowicki. (…). Dnia 1 września 1959r. rozpoczęto uroczystym porankiem nowy rok szkolny. Smutnym wydarzeniem był zgon kierownika szkoły Mariana Ostrowskiego w czasie ferii letnich. Kierownictwo szkoły objął tymczasowo ob. Sylwester Nowicki, zastępstwo kierownika szkoły powierzono ob. Stanisławie Góreckiej.”
 


 
30 stycznia 1962
Szkoła otrzymuje imię Pawła Findera. Było to ważne wydarzenia z udziałem ówczesnych władz. Miłą pamiątką jest telegram i list gratulacyjny wysłany przez żonę Pawła Findera.


 
lata 60-te
I tak mijają kolejne lata szkolne. W szkole odbywa się wiele uroczystości, organizowano uroczyste akademia z okazji Dnia Górnika, Dnia Nauczyciela, z okazji Rocznicy Rewolucji Październikowej czy Dnia Dziecka.
  


 
9 stycznia 1969
Kierownictwo nad szkołą przejął Pan Franciszek Kajdaniuk. Szkoła pod egidą nowego dyrektora rozwijała się i osiągała wiele sukcesów szeroko opisywanych w lokalnej prasie.

Już w marcu 1969 roku „Głos Zabrza” informuje o zdobyciu przez chłopców naszej szkoły Mistrzostwa Zabrza w siatkówce, a to dopiero początek, potem były już same sukcesy sportowe: I miejsce t turnieju zabrzańskich szkół w „dwa ognie” w 1970r., III miejsce w sztafecie olimpijskiej, I miejsce w zimowych igrzyskach szkolnych w 1971r., III miejsce chłopców w narciarstwie. Sukcesów sportowych, w których nasi uczniowie reprezentowali szkołę było bez liku,, dość wymienić: czwórbój, siatkówkę, piłkę ręczną, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne i inne.
   


 WIOLINKI
Kolejna dekada w historii naszej szkoły upływa pod znakiem wielu sukcesów artystycznych i kulturalnych .W roku 1973 pod kierunkiem Pana Jerzego Lisowicza powstaje zespól wokalny WIOLINKI, który w 1977r. staje się zespołem harcerskim. Jest to czas wielu sukcesów na estradach i scenach nie tylko w Zabrzu, ale i w całym kraju: I miejsce w Miejskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w 1977r., wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych – 1977r.
 
W 1978r. opiekę i kierownictwo nad zespołem przejmuje Pani Grażyna Stachelek. Wśród bardzo wielu sukcesów WIOLINEK wystarczy wymienić: I miejsce w XXVI Miejskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w 1979r., nawiązanie współpracy z gruzińskim zespołem „Adżaria”, I miejsce w Harcerskim festiwalu Kultury w Zabrzu w 1980r., wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie w Świętochłowicach w 1981r., I miejsce w Festiwalu Leśnych Estrad w 1983r. I tak aż do roku 1988, w którym zespół WIOLINKI zakończył swoją działalność.


 
KÓŁKO SZACHOWE
W roku szkolnym 1984/1985 powstaje koło szachowe prowadzone przez Pana Andrzeja Groborza. Już w tym samym roku zdobywa I miejsce w zawodach rejonowych gry w szachy oraz II miejsce na turnieju w Oleśnicy.


 HARCERSTWO
W latach 80-tych prężnie działa drużyna harcerska i zuchowa ZHP w naszej szkole. Wesoła harcerska przygoda to uroczyste przyrzeczenia, wspólne śpiewanie, harcerska piosenka w Siedlcach, ale także obozy pionierskie w NRD, międzynarodowe defilady i wspólna zabawa przy ognisku.


 1993-2008
Początek lat 90-tych to liczne remonty i modernizacja szkoły. W roku szkolnym 94/95 miał miejsce generalny remont sali gimnastycznej, a w kolejnych latach:: remont posadzek, okien, sanitariatów, remont dachu i ogrodzenia, aż wreszcie modernizacja boisk.
 


 1 września 1997
Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu zostaje Pani Anita Wawroszek. Szkoła pod egidą pani dyrektor również może poszczycić się wieloma osiągnięciami i sukcesami w różnych dziedzinach. W kolejnych latach zapoczątkowane zostały liczne zmiany i reformy w szkolnictwie. W roku szkolnym 1999/2008 letnia Szkoła Podstawowa Nr 30 staje się 6 letnią Szkołą Podstawową Nr 30 – jedyną na osiedlu obejmującą ten etap edukacyjny.


 17 kwietnia 1999 uroczyście obchodzimy 100-lecie urodzin Pani Zofii Jakubowskiej, zasłużonej nauczycielki, społecznika, patriotki, a nawet współorganizatorki Ochotniczej Straży Pożarnej i założycielki amatorskiego teatru regionalnego.
  


 
Lata 2001-2005 to etap licznych działań dydaktycznych, sportowych i artystycznych w naszej szkole. Szkoła staje się organizatorem wielu konkursów i imprez, między innymi:

  • Miejskiego Konkursu na Kartkę Wielkanocną,
  • Miejskiego Konkursu Matematycznego „KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA”,
  • Miejskiego Konkursu Wiedzy o Górniku Zabrze z honorowym patronatem Pana Stanisława Oślizło.

 Wrzesień 2004 – ważnym wydarzeniem jest otwarcie pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.

 W roku 2004 rozpoczyna działalność szkolny zespół teatralny „Nie przeszkadzaj” pod kierunkiem Pani Anny Dermont-Brandys, osiągający liczne sukcesy na festiwalach i przeglądach na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

 Wrzesień 2006 to ważny moment ze względu na powstanie w naszej szkole Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła zapewnia dzięki temu swoim uczniom szybki i łatwy dostęp do wiedzy i informacji.

 Od roku 2003/2004 szkoła organizuje i wydaje tomiki Antologii Poezji Dziecięcej w ramach wojewódzkiego konkursu poetyckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Antologia ukazuje się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze, Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty. Co roku bierze w niej udział około 100 szkół z całego województwa. Wśród recenzentów antologii możemy wymienić: Jana Miodka, Annę Dymną, Krystynę Jandę, Jarzego Sthura, Danutę Stenkę.

 1 września 2008r. Pani Dyrektor Anita Wawroszek ogłasza rok szkolny 2008/2009 rokiem jubileuszowym 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu.

 14 grudnia 2008r. Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu otrzymuje wspaniały prezent od władz miasta i ministerstwa sportu kompleks boisk sportowych – „ORLIK 2012” Otwarcie nastąpiło z udziałem najwyższych władz państwowych i samorządowych. Wielkim wydarzeniem była również obecność byłych piłkarzy Górnika Zabrze. Patronat nad obiektem objął Pan Stanisław Oślizło.
    

 
 W  dniu 13 stycznia 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 30 w Zabrzu  rozpoczęły się obchody 50-lecia szkoły. Z tej okazji uczniowie poszczególnych klas przygotowali urodzinowe laurki dla szkoły i zjedli tort urodzinowy.

 O godz. 10.00 w Kościele Parafialnym ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą w 50 rocznicę powstania szkoły. Następnie dzieci wraz ze swoimi wychowawcami spotkały sie w klasach na „urodzinowym torcie” przygotowanym przez rodziców. Dla maluchów ponadto wystąpił zespół teatralny klas I-III prowadzony przez Panią Dorotę Peterę w przedstawieniu „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

 


W dniu 30.05.2009r. Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu obchodziła pięćdziesiątą rocznicę swojego powstania. Z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów, na którym gościliśmy uczniów z niemal każdej dekady. Zaproszono też przedstawicieli władz miasta i oświaty oraz byłych pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych szkoły.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą. W I części obchodów 50 urodzin zebranych gości powitała Pani Dyrektor Anita Wawroszek, następnie zorganizowano program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły. Można było obejrzeć prezentację multimedialną na temat historii placówki. W prezentacji podsumowano 5 dekad z życia szkoły, od dnia jej powstania, aż po czasy współczesne. W kronikach szkoły znalazły się nie tylko ważne informacje i komentarze dotyczące kolejnych lat szkolnych, ale również można tam było znaleźć wycinki z „Głosu Zabrza” sprzed pięćdziesięciu lat i dawne fotografie, które stanowiły podsumowanie półwiecznej historii. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 30 zaprezentowali teatralny i taneczny program artystyczny, który nawiązywał do wcześniejszych osiągnięć 30-tki.

Bardzo ważnym elementem uroczystości było przemówienie byłego dyrektora szkoły – pana Franciszka Kajdaniuka, który zarządzał szkołą blisko 30 lat. W dalszej części programu artystycznego dyrektor szkoły – Anita Wawroszek symbolicznie uhonorowała zasłużone dla szkoły osobistości. Jubileuszowe tarcze otrzymali zarówno przedstawiciele władz, jak również członkowie dawnej Rady Pedagogicznej, emerytowani pracownicy administracji, a także ci z absolwentów, którzy najwcześniej ukończyli edukację w Szkole Podstawowej Nr 30.

Wśród atrakcji przygotowanych dla absolwentów, oprócz urodzinowego tortu, zorganizowano spotkania w klasach z dawnymi wychowawcami i nauczycielami. Można było również obejrzeć wystawę i prezentację zdjęć klasowych z każdej dekady. Zorganizowano także specjalny kącik fotograficzny z zabytkowym i stylowym wyposażeniem, w którym można było zamówić fotografie. Absolwenci i goście mogli zajrzeć do najstarszych kronik i wpisać się do pamiątkowej księgi szkoły. Ponadto w szkole zaprezentowano wystawę prac i plakatów, które ukazywały aktualne życie szkoły.

W drugiej części programu obchodów 50-lecia , w ramach zajęć pozalekcyjnych, zorganizowano jubileuszowy festyn. Oprócz wielu propozycji kulinarnych, jak wspólne grillowanie i degustacja ciast, zorganizowano kiermasze i wystawy prac dzieci. Atrakcją dla odważnych absolwentów był pokaz karaoke i występy wokalne uczniów szkoły.

Wspólna zabawa i spotkania w dawnych zespołach klasowych trwały do późnego popołudnia. Na wielu twarzach ta wspaniała podróż w czasie wywołała wzruszenie, ale również radość i zadowolenie ze wspólnego spotkania po wielu latach.

Wielkość czcionki
Kontrast