Rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 2 września  odbyło się uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla klas II – VIII  o godzinie  9.00, natomiast dla klas I   o godzinie   11.00.

Szkoła to miejsce, gdzie można zdobywać umiejętności, wiadomości, wiedzę, rozwijać pasje i zainteresowana, realizować marzenia. Pani Dyrektor Aneta Kawecka otwierając uroczystość życzyła uczniom sukcesów, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. W tym dniu  dokonano uroczystego pasowania na ucznia.

Przed złożeniem uroczystego ślubowania  przypomniano uczniom  o kilku zasadach i obowiązkach:

„Mądry uczeń  dobrze wie, która to ósma godzina ,

Do szkoły nie spóźnia się –  wtedy się lekcja zaczyna!

Być kulturalnym to ważna sprawa, bo świat się na lepszy zmienia,

Wchodząc do szkoły ,mówi  „dzień dobry”, żegnając zaś: „do widzenia”!

Podczas lekcji uważnie słucha ,czyta, pisze i liczy,

Wszystkie zadania robi poprawnie, pilnie się uczy i ćwiczy!

Nie krzyczy w klasie, ani na korytarzu ,nie bije się, nie biega,

Przerwy są  po to, by się pobawić – liczy się przyjaźń i kolega!

Gdy klasa idzie na wycieczkę, pary swojej pilnuje,

Zwraca uwagę na światła i znaki, i polecenia wykonuje!

Dużo się zgłasza do odpowiedzi, w konkursach udział bierze,

Prace domowe odrabia dokładnie ,to super uczeń – mówię szczerze!”

 

Pani Dyrektor zwróciła się również do rodziców z prośbą, aby rozmawiali z dzieckiem na temat jego przeżyć, interesowali się jego  szkolnym życiem i w każdej chwili byli gotowi służyć mu pomocą.

Następnie  nastąpiła prezentacja programu  artystycznego przygotowanego przez uczniów klasy 3a pod opieką pani Doroty  Petery. Okolicznościowe wiersze przeplatały się z wesołymi piosenkami. Powagi sytuacji dodawały odświętne stroje i ogromne zaangażowanie dzieci. Występ przerywały gromkie oklaski publiczności wyrażającej zadowolenie i radość.

Po zakończonej uroczystości artystycznej  uczniowie złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na ucznia przez panią dyrektor „wielkim ołówkiem”. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom. Rodzice i dziadkowie w tym czasie robili zdjęcia, by na zawsze uwiecznić ten ważny moment w życiu dzieci.

Dorota Petera